Toevoegen van lijnen en vlakken

Een lijn toevoegen #

Een lijn toevoegen
TIP: U kunt ook met de rechter muisknop op het werkblad klikken en Lijn toevoegen kiezen in het snelmenu.

Een vlak toevoegen #

Een vlak toevoegen
TIP: U kunt ook met de rechter muisknop op het werkblad klikken en Vlak toevoegen kiezen in het snelmenu.

Een punt aan een bestaande lijn toevoegen #

Een punt toevoegen
  1. Klik met de rechter muisknop waar u een punt wilt toevoegen.

  2. Kies Punt toevoegen.

TIP: U kunt nog sneller een punt toevoegen door op de lijn te gaan staan en op ‘p’ te drukken.

Een punt verwijderen #

Een punt verwijderen
  1. Klik met de rechter muisknop op het punt.

  2. Kies Punt verwijderen.

TIP: U kunt ook met de muis het punt selecteren en op Delete drukken.

Een punt verplaatsen #

  • Versleep het punt met de muis naar een nieuwe positie.

Het positioneren van een punt #

Het kan voorkomen dat u een punt heel precies wilt positioneren, bijvoorbeeld als u uw treinkamer of treintafel tekent.

Positioneren van een punt
  1. Klik op het punt om het te activeren.

  2. Voer de exacte x en y positie in op het Lint.

Elk punt dat twee buren heeft kunt u rond of gebogen maken. Voor de eindpunten van een lijn is dit niet mogelijk.

  • Een ronde hoek is een perfecte boog. Dit is een deel van een cirkel.

  • Een gebogen hoek is een curve tot halverwege elke buur.

Corners