Toevoegen van meetlatten

Een meetlat toevoegen #

  1. Open het tabblad INVOEGEN op het Lint en kies Meetlat toevoegen.

  2. Klik op het werkblad.

  3. Maak de meetlat op maat door de uiteinden te verslepen.

De eigenschappen aanpassen #

  • Klik op de meetlat en gebruik het MEETLATTEN tabblad.

De meetlat verplaatsen #

  • Versleep de meetlat naar de gewenste positie.