Basishandelingen met flexrails

In AnyRail kunt u de rails buigen en inkorten door de vier besturingspunten te verslepen. Twee besturingspunten vindt u aan de uiteinden van het railstuk. Daarnaast zijn er nog twee besturingspunten waarmee u de rails kunt buigen.

Flexrails buigen

De besturingspunten worden aangegeven met een kruisje.

  • U kunt de rails buigen door de besturingspunten te verslepen.

AnyRail controleert de flexrail terwijl u ermee bezig bent en geeft een waarschuwing als:

  • U de rails te ver uitrekt

  • U te scherpe bochten maakt waardoor een trein kan ontsporen

Deze functies kunt u uitzetten in het tabblad INSTELLINGEN.

Flexrails verbinden met bestaande rails #

  • Sleep de rails naar de bestaande rails zoals u gewend bent

Of:

  1. Sleep één va de buitenste besturingspunten naar het bestaande eindpunt…
    Flexrails verbinden

  1. …en laat los.
Flexrails verbinden

AnyRail maakt een vloeiende aansluiting.

TIP: Als u SHIFT ingedrukt houdt tijdens het verslepen van de besturingspunten bewegen ze in een rechte lijn.