Baanplan sluitend maken

Als u railstukken gebruikt zonder flexrails, zult u soms zien dat het lastig is het baanplan sluitend te krijgen. Dit geldt vooral als u een wat complexer baanplan maakt met een geometrie die niet door de fabrikant wordt voorzien.

Sommige fabrikanten leveren voor dit doel allerlei stukjes opvulrails.

Vaak is het mogelijk een plan sluitend te krijgen door gebruik te maken van de natuurlijke speling in de rails. Hoewel dit niet de voorkeur heeft kan het bij het in werkelijkheid leggen van de rails een oplossing zijn. Als u uit de losse hand rails legt zal dit zelfs vaak min of meer vanzelf gebeuren.

In AnyRail kunt u ook een beetje smokkelen om de gaten te dichten.

Doorgaans kunt u dit bereiken door een deel van de baan los te maken en één of twee graden te draaien.

Het dichten van een gat #

  1. Zet Automatisch verbinden uit in het INSTELLINGEN tabblad. Als u dat doet springt de rails niet langer in positie maar blijft liggen zoals u het achterlaat. Als nabijgelegen rails aan de toleranties (ook in het tabblad INSTELLINGEN) voldoet wordt een verbinding gemaakt.

2.Maak een stuk rails los en draai het een paar graden zodat het beter past.

3.Breng de rails voorzichtig in positie en overtuig u ervan dat de uiteinden worden verbonden.

4.Zet Automatisch verbinden weer aan.

LET OP: Doe dit alleen als u het plan niet op de normale manier passend krijgt.