Contextgevoelige tabbladen en snelmenu's

Sommige tabbladen verschijnen alleen op het Lint onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van wat er geselecteerd is in het baanplan.

Zulke tabbladen hebben een groene glans.

De snelmenu’s kunt u gebruiken als u met de rechter muisknop ergens op klikt. Het snelmenu bevat een selectie van de functies uit de contextgevoelige tabbladen op het Lint.