Spiegelen

Sommige elementen kunnen worden gespiegeld. U kunt deze functie gebruiken om in één keer een gespiegelde versie van uw baanplan te maken. AnyRail zal zelf elk railelement vervangen door zijn gespiegelde variant.

Soms heeft een railelement geen gespiegelde variant. In dat geval wordt de bewerking niet uitgevoerd en krijgt u een lijstje te zien met de railstukken die niet kunnen worden geïnverteerd.

Eén of meerdere elementen spiegelen #

  1. Selecteer de elementen die gespiegeld moeten worden. Als u een deel van het baanplan wilt spiegelen wordt automatisch alle aangesloten rails ook gespiegeld.

  2. Selecteer Spiegelen op het Lint.

De elementen worden gespiegeld. Als de actie niet kan worden uitgevoerd wordt een lijstje getoond met de probleemgevallen.

Spiegelen