Aanmaken van een TrainPlayer-bestand

U kunt uw plan exporteren in een formaat dat wordt begrepen door TrainPlayer. TrainPlayer is een softwareprogramma waarmee het rijden met modeltreinen kan worden gesimuleerd. Kijk voor meer informatie hier.

Het aanmaken van een TrainPlayer-bestand #

  1. Open het tabblad BESTAND.

  2. Select Exporteren als.

  3. Kies TrainPlayer-koppelbestand.

  4. Voer een naam in en klik op Opslaan.