Aanmaken van plaatjes

U kunt plaatjes exporteren van wat er op het scherm staat, of van uw totale plan.

Het aanmaken van plaatjes (.gif, .bmp, .tiff, .jpg of .png) #

  1. Wijzig indien gewenst de weergaveschaal. U kunt rechts onderin de statusbalk van AnyRail de schaal wijzigen.

  2. Als u een uitsnede wilt maken kunt u de schuifbalken langs de rand van het scherm gebruiken.

  3. Open het tabblad BESTAND, klik op Exporteren als en kies Plaatje in het rechter deelvenster.

Een scherm verschijnt:

Een plaatje aanmaken
  1. Klik OK.

Een standaard Windows bestandsscherm wordt geopend.

  1. Sla het bestand op in het door u geselecteerde formaat.
LET OP: Deze afbeeldingen kunt u niet terugladen in AnyRail! Hiermee bewaart u het baanplan zelf niet!