Plakken

U kunt rails en andere voorgedefinieerde elementen vastplakken. Hiermee voorkomt u dat u deze per ongeluk verschuift.

Een element vastplakken #

  • Klik met de rechter muisknop op het element en selecteer Vastplakken.