Lagen

Met het gebruik van Lagen kunt bepaalde delen van uw ontwerp tonen of verbergen. Zo kunt u bijvoorbeeld de landschapselementen verbergen als u met de details van de rails aan het werk bent.

U kunt zelf uitmaken hoe u de lagen indeelt. Een laag kan alle soorten elementen bevatten, op elke hoogte.

Feitelijk is een laag niets meer dan een groep elementen die om wat voor reden dan ook bij elkaar horen.

Er is altijd één Huidige laag. Deze laag is altijd zichtbaar. Dit is de laag waar alle nieuwe elementen worden ondergebracht.

Uiteraard kunt u altijd elementen naar een andere laag verplaatsen.