Aanpassen van figuren

In dit hoofdstuk worden twee speciale technieken uitgelegd voor het werken met figuren.

Een enkele zijde van een figuur verschuiven #

Enkele zijde verschuiven
  1. Ga op een zijde staan en druk op SHIFT.

De lijn wordt vet.

Enkele zijde verschuiven

2.Versleep de lijn met de SHIFT toets ingedrukt.

Het schalen van een figuur #

Figuur schalen
  1. Ga op een punt staan en druk op SHIFT.

Alle punten van de figuur lichten op.

Figuur schalen
  1. Versleep het punt met de SHIFT toets ingedrukt om de figuur groter of kleiner te maken.