Rondom het spoor

De kans is groot dat u op uw spoorbaan niet alleen rails legt, maar het landschap ook aankleedt. Met AnyRail kunt u structuren tekenen, zoals stations of landschappelijke elementen. Natuurlijk kunt u ook op deze manier de treintafel of uw tuin tekenen. U kunt het spoor als verborgen markeren en teksten en meetlatten toevoegen. Verder zijn er allerlei voorgedefinieerde elementen beschikbaar.

Rondom het spoor