Verplaatsen van objecten naar een andere laag

Het kan uiteraard gebeuren dat u iets naar een andere laag wilt verplaatsen.

Een object naar een andere laag verplaatsen #

  1. Selecteer het object (of de objecten).

  2. Kies in het hoofdmenu de doellaag.

Example #

Een object naar een andere laag verplaatsen