Werkbalk snelle toegang

De Werkbalk snelle toegang is het lijstje met kleine icoontjes linksboven in het scherm.

Werkbalk snelle toegang

U hoeft de functies niet allemaal te onthouden! Als u de muis er overheen beweegt verschijnt de knopinfo.

Het aanpassen van de Werkbalk snelle toegang #

  1. Klik met de rechter muisknop op de functie die u wilt toevoegen.

  2. Kies Toevoegen aan werkbalk Snelle toegang.

Voorbeeld #

Werkbalk snelle toegang
  • Klik met de rechter muisknop op Bedding en selecteer Toevoegen aan werkbalk Snelle toegang.

Werkbalk snelle toegang

De functie is toegevoegd.

TIP: Om AnyRail in de beginstand terug te zetten, dient u AnyRail opnieuw te starten met de SHIFT toets ingedrukt.