Instellen van hoogtes

Er zijn verschillende manieren om hellingen te maken en om rails op een zekere hoogte te leggen.

Omdat een railstuk op een helling kan liggen heeft een railstuk niet noodzakelijkerwijs één hoogte. AnyRail werkt daarom met hoogtes van verbindingen en eindpunten.

U kunt een selectie van rails op een bepaalde hoogte leggen en de hieraan verbonden rails automatisch een helling laten beschrijven.

U kunt ook tussen twee punten met een verschillende hoogte een gelijkmatige helling maken.

AnyRail geeft een waarschuwing als hellingen te steil worden.

TIP: Houdt u bij kruisende sporen rekening met de hoogte van de rails, de dikte van de brugconstructie en eventuele bovenleiding!

Hoogte instellen van de geselecteerde rails #

Railhoogte instellen
  1. Klik met de rechter muisknop op de geselecteerde rails en kies Hoogte instellen. Of klik op Hoogte instellen op het Lint.

Railhoogte instellen
  1. Vul de hoogte in.

Railhoogte instellen

AnyRail heeft de geselecteerde rails op de gewenste hoogte gebracht.

De hoogte instellen voor één punt #

U kunt individuele punten op een bepaalde hoogte instellen.

  1. Klik met de rechter muisknop op het punt. Dit kan een eindpunt of een verbinding zijn. Kies Hoogte instellen…. U kunt ook op het punt klikken en Hoogte instellen… op het Lint gebruiken.

  2. Vul een waarde in voor de hoogte.

  3. Klik op OK.

Een helling maken #

Vanaf een verbinding of een eindpunt kunt u een helling beginnen.

  1. Klik met de rechter muisknop op het punt. Dit kan een eindpunt of een verbinding zijn. Kies Helling maken…. U kunt ook op het punt klikken en Helling maken… op het Lint gebruiken.
Helling maken

Helling maken

Een gelijkmatige helling maken #

Het kan ook voorkomen dat u de hoogte van twee punten A en B al weet en hiertussen een gelijkmatige helling wilt maken.

Dit is mogelijk mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Alle rails op de helling moet onderling verbonden zijn

  • Er mag slechts één geselecteerd pad zijn tussen A en B.

  • Het pad mag door wissels en kruisingen heenlopen, maar geen aftakking hebben.

LET OP: Uiteraard werkt deze functie het best als A en B een verschillende hoogte hebben!

Voorbeeld #

Gelijkmatige helling

Gelijkmatige helling

Voor elk punt wordt de hoogte berekend zodat een gelijkmatige helling ontstaat.

Te steile hellingen worden weergegeven met cijfers in het rood.

Instellen van het maximale hellingspercentage #

Als het maximale stijgingspercentage wordt overschreden, wordt het percentage in het baanplan in rood getoond.

1.Open het tabblad INSTELLINGEN.

Maximum percentage
  1. Stel het maximale percentage voor hellingen in.