Het Lint en het snelmenu

Het Lint #

Wanneer u iets selecteert ziet u in het Lint welke functies beschikbaar zijn.

Voorbeeld 1: Selecteer een flexrail #

Selecteer een flexrail

Een flexrail is geselecteerd. Het tabblad RAILS wordt geopend.

Voorbeeld 2: Selecteer een flexrail, een figuur en tekst #

Voorbeeld 2: Selecteer een flexrail, een figuur en tekst

Rails, tekst en figuur zijn geselecteerd. Voor elk verschijnt een tabblad. Met het vierde tabblad SELECTIE zijn alle elementen tegelijk te bewerken.

Het snelmenu #

In AnyRail wordt veelvuldig gebruik gemaakt van snelmenu’s. Dit zijn menu’s die verschijnen als u terwijl u ergens op staat op de rechter muisknop drukt. Op deze manier kunt u functies kiezen die relevant zijn voor wat u aan het doen bent. Hieronder een paar voorbeelden.

Voorbeeld 1: Rechter muisklik op een railstuk #

Rechter muisklik op een railstuk
  • Open het snelmenu met een rechter muisklik.

Functies die nu niet beschikbaar zijn, zijn grijs.

Voorbeeld 2: Rechter muisklik op een verbinding #

Rechter muisklik op een verbinding
  • Open het snelmenu met een rechter muisklik.

Er is een detailbeschrijving beschikbaar in het Referentiehandboek.

In de volgende hoofdstukken worden de meest gebruikte functies beschreven.