News:

Due to heavy spamming attempts on this forum, automatic registration has been disabled. We will approve registration requests as quickly as possible (unless you're a spammer of course :) )

Main Menu

naar achtergrond ect

Started by Schrudcher, March 17, 2024, 02:18:24 PM

Previous topic - Next topic

Schrudcher

Hoe functioneren de functies: naar achtergrond, naar achteren, naar voorgrond en naar voren.

Ik krijg het namelijk niet voor elkaar om een object, gemaakt van lijntjes en een vlak als groep gegroepeerd, voor de rails te plaatsen. Alsof het er dus op ligt.
Het object blijft achter de rails. Het maakt niet uit hoe om ik eea plaats, eerst de rails of eerst het object.

Het object heb ik gemaakt door op een vierkant een aantal streepjes te plaatsen. Hier lukt het voor-, achtergrond verhaal wel.
Ik zal dus wel iets verkeerd doen maar weet niet wat dat dan is. Graag enige hulp

alvast bedankt

David

In principe wordt alles geordend per hoogte. Pas als twee elementen dezelfde hoogte hebben, worden ze onderling geordend volgens de achtergrond/voorgrond volgorde.

Je kunt de hoogte van de groep zien en aanpassen als je deze selecteert.

Daarnaast kun je voor een los getekend element, bijvoorbeeld de treintafel, de keuze 'Achtergrond' aanvinken.
Dan wordt deze onder alle andere elementen geplaatst.
David Hoogvorst. Founder and Owner of DRail Software. Creator of AnyRail.