BESTAND tabblad, 2D

  Vorig onderwerp Volgend onderwerp JavaScript is required for the print function  

Dit tabblad wijkt af van de andere tabbladen. Klik erop om het te openen.

img0110

 

Nieuw

Begin een nieuw baanplan.

Opslaan

Bewaar het baanplan.

Opslaan als

Bewaar het baanplan onder een nieuwe naam.

Openen

Open een bestaand baanplan.

3D-weergave

Ga naar de 3D-weergave.

Info

Informatie over het huidige baanplan

Recente bestanden

De bestanden die u het laatst bekeken of gewijzigd hebt.

Afdrukken

Druk het baanplan af of wijzig afdrukinstellingen.

Exporteren als

Exporteer het baanplan in verschillende vormen.

Help

Help, updates en registreren.

Opties

Algemene instellingen.

Afsluiten

Het programma beëindigen.

Languages

Kies een andere taal.

 

Info

Klik op Info voor de volgende functies.

img0146

 

Materialenlijst

De lijst van alles wat u gebruikt heeft voor het baanplan.

Sectielijst

De lijst van secties die u heeft gedefinieerd in uw baanplan.

Labellijst

De lijst van labels die u aan elementen heeft gegeven.

 

Recente bestanden

De bestanden die u het laatst bekeken of gewijzigd hebt.

 

Afdrukken

Klik op Afdrukken voor deze opties.

img0111

Afdrukken

Druk het plan af op de huidige weergaveschaal.

Aantal

Het aantal afdrukken.

Staand/Liggend

Oriëntatie van de pagina's.

Lege pagina's onderdrukken

Sla lege pagina's over.

Selectie

Druk alleen de geselecteerde elementen af.

Afdrukschaal

Verschillende manieren om de afdrukschaal in te stellen.

Uitlijnmarkeringen afdrukken

Hulplijntjes toevoegen om de afdrukken netjes aan elkaar te kunnen leggen.

Datum/tijd en naam afdrukken

Deze gegevens op elke pagina toevoegen.

Printerinstellingen

Stel de printer in.

 

Exporteren als

Klik op het pijltje op de Exporteren als knop om deze opties te gebruiken.

img0112

 

Plaatje

Maak een plaatje van het baanplan.

PDF

Maak een PDF bestand van het baanplan.

3D bestand

Maak een 3D bestand dat in Blender, Google SketchUp en vele andere programma's kan worden bekeken.

Trainplayer koppelbestand

Maak een bestand aan dat kan worden ingelezen door het product TrainPlayer.

JMRI Layout bestand

Maak een bestand aan dat kan worden gebruikt in JMRI Panel Pro.

 

Help

 

img0147

Help

Open deze documentatie.

AnyRail Website

Klik om naar de AnyRail website te gaan.

Opties

Deze knop opent een scherm met een aantal aanvullende opties.

Autosave map

Open de folder met de automatisch bewaarde baanplannen. Als AnyRail op een onbedoelde manier is gestopt, vindt u hier de laatste versie van het baanplan waar u mee bezig was.

Controleren op updates

Klik om te verifiëren of uw software up to date is.

Update opties

Zet de instellingen voor een automatische controle op updates.

Registreren

Registreer de software met een licentiesleutel.

 

Opties

Algemene opties

img0136

 

Kleine railicoontjes

Zet dit aan om kleinere plaatjes van de railelementen te krijgen. Op deze manier bespaart u veel ruimte op het scherm.

Korte tooltips

Toon slechts een korte tooltip als de muis over een railstuk in een bibliotheek beweegt.

Werkblad centreren

Zet het werkblad in de linkerbovenhoek als deze optie uit staat. Centreer het werkblad als deze optie aan staat.

Welkomstscherm tonen

Toon het AnyRail logo bij opstarten.

 

Bibliotheken        

img0148

 

Zet de weergave op het Lint van de verschillende bibliotheken aan of uit per schaal.

Kleuren

img0178

Stel de standaardkleuren in voor de railelementen en rasters. Dit kan handig zijn als u bepaalde kleuren moeilijk kunt onderscheiden.

 

Gebruikersobjecten

img0149

 

Verplaatsen...

Verplaats uw gebruikersobjecten naar een andere folder.

Wijzigen...

Wijs een andere folder aan voor uw gebruikersobjecten.

 

Talen

img0179

Kies hier een taal. De functie om een andere map met extra taalbestanden te kiezen heeft u doorgaans niet nodig.

Wijzigen...

Verander de standaardlocatie van de taalbestanden.

Opnieuw laden

Herlaad de taalbestanden.

Page url: https://www.anyrail.com/help_nl/index.html?filetab.htm