RAILS tabblad en menu

  Vorig onderwerp Volgend onderwerp JavaScript is required for the print function  

Het tabblad RAILS verschijnt als rails wordt geselecteerd.

img0120

Het bijhorende snelmenu verschijnt als u met de rechter muisknop op een railstuk klikt.

img0125

 

Verwijderen

Gooi de geselecteerde rails weg.

Vastplakken

Plak de rails vast om te voorkomen dat het ongewild wordt verschoven.

Draaien...

Draai de geselecteerde rails met wat eraan vast zit.

Spiegelen

Spiegel de geselecteerde rails met wat eraan vast zit.

Laag

Verplaats de geselecteerde rails naar een andere laag.

Naar achtergrond

Zet deze rails achter alle andere met dezelfde hoogte.

Naar achteren

Zet deze rails één stap naar achteren binnen de groep met dezelfde hoogte.

Naar voorgrond

Zet deze rails voor alle andere met dezelfde hoogte.

Naar voren

Zet deze rails één stap naar voren binnen de groep met dezelfde hoogte.

Standaard

Teken de rails op de standaardwijze.

Verborgen

Teken de rails met een stippellijn om aan te geven dat het niet zichtbaar zal zijn op de modelbaan.

Spoordijk

Teken de rails met een talud.

Brug

Teken een brug over de rails.

Selectie uitbreiden

Breid de railselectie op een logische manier uit. Dit doet hetzelfde als een dubbelklik op de rails.

Sectie selecteren

Alleen wanneer secties worden toegepast: selecteer de gehele sectie.

Baandeel selecteren

Selecteer alle verbonden rails.

Losmaken

Maak de geselecteerde rails los.

Isolatoren invoegen

Voeg isolatoren toe zodat het geselecteerde deel geïsoleerd is.

Wijzig rijrichting

Voeg een pijltje toe voor de rijrichting.

Hoogte vast

Vergrendel de hoogte.

Hoogte instellen...

Stel de hoogte in voor alle geselecteerde rails. Lees hier verder voor de details.

Gelijkmatige helling

Maak een helling voor de geselecteerde rails. Lees hier de verdere details.

Helix maken...

Maak een klimspiraal. Deze functie is alleen actief bij losse gebogen rails.

Label

Geef het railstuk een label, zoals een wisselnummer.

Sectie creëren

Maak een sectie van de geselecteerde of geïsoleerde rails. Lees hier verder voor de details.

Sectie opheffen

Annuleer de sectie. De rails blijft gewoon liggen, maar de sectie-informatie verdwijnt. Lees hier de details.

 

Sectie-functies

Als er een sectie is aangemaakt voor de geselecteerde rails zijn er extra functies beschikbaar.

img0121

 

Secties opheffen

Annuleer de secties. De rails blijft gewoon liggen, maar de sectie-informatie verdwijnt. Lees hier de details.

Naam

Vul een naam in voor de sectie.

Functie

Kies uit de lijst waar de sectie voor bedoeld is.

Kleur

Kies een kleur voor de sectie.

Lettertype

Kies een lettertype voor de weergave van de sectiegegevens.

Grootte

Kies een grootte voor de weergave van de sectiegegevens.

 

 

 

 

 

 

 

Page url: https://www.anyrail.com/help_nl/index.html?track_tab2.htm